Има ли дъно кладенеца?

И какво има отвъд? Какво има отвъд хоризонта на възприятието?

Къде е границата между субективното съзнание и обективната действителност?

Къде е квантовата бариера между ума вътре и реалността навън?

Нима мислиш, че мисловния ти свят е изолиран от космоса отвъд? Отвъд черепната ти кутия.

Мисли извън кутията.


Не мисли в ума си, мисли във Вселената, защото и тя мисли в > теб <

Ти ли живееш във вселената или вселената живее в твоя ум?

Действителността е електромагнитна. Всичко е енергия и информация. Вибрации, нива и измерения.

Светът изглежда доста по-различно през очите на една молекула, за която големите предмети и форми са извън нейните възприятия, тъй като просто не се намира в тяхното измерение. За една молекула човешкото тяло е като космос.

Ако човек беше голям колкото Галактика, как ли щеше да ни изглежда космоса?!..

Въпрос на размер?

Светът е толкова голям, колкото са големи мечтите ти

Много мъдрост и познание са скрити в човешката душа, в този твой ум с който гледаш и се дивиш на света.

Погледни навътре, взри се във вътрешните си дълбини, наблюдавай се, изследвай се, моделирай се. Излез от себе си и погледни към теб. Oтиди отвъд хоризонта на видимото. Отвори очите на ума си.

Отговорът на всичко

е скрит в ума ти, в твоята душа!

Там се намират ключовете ..

всяко негативно преживяване е ценен опит по пътя на себевладеенето


спусни се в заешката дупка