ВЪЗМОЖЕН

ЛИ

Е

ЕДИН

ПО-ДОБЪР

СВЯТ?

скролирай надолу

Преди, 45 години стигаха.

Сега, изглежда, 25 не стигат.

Това, което не ни стига, всъщност, е нещо в нас самите. Нещо централно и основоположно, което ни липсва в популярната култура. Времето, само по себе си, не може да запълни тази празнина. И това е празнината в ценностната ни система, на колективно, национално, културно ниво. Ценностна система, в която липсва усещането за отговорност към другите; в която липсва усещането за общност със споделени, общи ценности и обща визия. Живеем под тиранията на институциите с нелепата им бюрократична система. Система, която е корумпирана, остаряла, неефективна. Живеем в "социална система", от която липсва "социалното".

Всъщност, живеем в система, от която изобщо липсва рационалното. Живеем в условията на синтетична икономика с изкуствени стандарти. Фалшива икономика, в която отделния индивид е безличен консуматор абсолютно безсилен пред корпоративната власт. Живеем с остарели политически модели в непрестанно разделение помежду ни. Липсва ни общонационална визия, която стои над тесните интереси на партийните фракции. Фокусираме се върху нещата, които ни разделят, вместо върху нещата, които ни обединяват. Живеем с негативни стереотипи и модели, в състояние на примирение със статуквото и с нещата "такива, каквито са".

СТИГА С ТОЗИ КОШМАР!

Нека се събудим.


Културна еволюция, протест, съпротива срещу статуквото
Заедно можем много

скролирай надолу
технологичен прогрес, културен прогрес

5 Ключа към социална еволюция:

Социална отговорност

Отговорност

културен интегритет

Интегритет

политическа воля за промяна

Политическа воля

гражданска активност, активно гражданско общество

Активна общественост

будна съзнателност

Будна съзнателност

заедно можем всичко, mindvolution.net

Съвременна и достъпна образователна система. Солидарна икономика базираща се на кооперирането, социалната отговорност и отговорност към природата. Хибридна икономика, която оперира официално с дигитални валути, както и с традиционните такива. Модерна държавна администрация изцяло достъпна по електронен път. Култура на нетърпимост към корупцията и личните интереси във властта. Активно, информирано и организирано гражданско общество.

Време за културна трансформация, дошло е време

Вътрешна политика, основана на истинската демокрация с активното участие на граждански организации, както и на отделните граждани чрез електронни платформи за референдуми и гражданска активност. Интелигентна външна политика, която взема решенията си с оглед на максимални ползи за България, а не в услуга на чужди интереси. Политическа система, която не е бизнес платформа за удовлетворяване на частни интереси и за лична облага.

Ние сме апостолите на духа на времето, това е нашата борба

В тези несигурни и кръстопътни времена трябва да излезем от черупката на крайния индивидуализъм. Да се освободим от старите модели на мислене и действане. Да поемем отговорност към общия ни дом и споделеното ни бъдеще. Да се кооперираме. Да се обединим около положителна визия за общото ни бъдеще и благоденствие. Да излезем от оковите на пасивността и да изградим една Нова България. Такава, каквато искаме да бъде.

ДА!

Постижимо е.

Трябва ни силна колективна воля.

Трябва да започнем сега.

Само заедно можем.

Ние сме апостолите на новото време

Това е нашата борба!

Присъедини се към това историческо дело: да трансформираме България в по-перспективна, по-позитивна и по-добра!


Форма за регистрация

Име, населено място и имейл адрес са задължителни полета. Прочетете "често задавани въпроси" по-долу!

Всички сме взаимосвързани. Всички носим отговорност за действията си. Смятаме, че политическия модел на партийни фракции и представителна демокрация не е ефективен за обществото. Нещо повече, този модел създава условия за корупция с висока степен на вреда за целокупното население. Истина е, че за да постигнем качествена и устойчива социална трансформация трябва да се обединим и ясно да заявим, че не ще търпим корупцията, шуробаджанащината и алчността във властта да вземат превес над интересите на обществото.

Движение на Новата Мисъл е отворен проект с дългосрочна перспектива. Нашите цели са културна и социална еволюция.

Смятаме, че днешните български политици действат безотговорно, мотивирано от алчност с краткосрочна визия, както и, че, заедно със своите предшественици, са косвено и пряко отговорни за удължената културна и икономическа криза на българското общество по времето на така наречения "Преход".

Смятаме, че социалното ни устройство се базира на примитивни принципи като стръмни политически и корпоративни йерархии, централизация на властта, монополни и експлоатативни практики, нереципрочно взаимодействие между "държавата" и обществото в полза на "Държавата".

Ние виждаме обществото като мрежа от взаимосвързани ядра в една сферична система, не пирамидална. Точно както е устроена самата Екосистема. Ние застъпваме новото научно знание, което отваря очите ни за удивителната енергийна природа на действителността, за удивителните способности на човешкия ум и за фината взаимосвързаност на всички елементи в цялата Биосфера.

Споделяме идеите на пряката демокрация, солидарната икономика, хоризонталните структури, не-партийна децентрализирана политическа система.

Искаме да живеем в един по-интелигентен свят, по-справедлив, по-разумен. Да живеем по-осъзнато, по-щастливо, по-добре. Затова знаем, че колкото повече ставаме, толкова по-устойчиво и осезаемо ще е нашето влияние върху нашия свят!

Вярваме, че един по-добър свят е възможен и, че заедно можем да го създадем в рамките на собствения си живот.

Прочети повече и открий вдъхновение в МАНИФЕСТ на бъдещия свят и ФИЛОСОФИЯ на бъдещия свят.

Създаването на солидно ядро от регистрирани съмишленици е първата фаза от стартирането на общонационална платформа за гражданска активност.
Идеята е да се култивира ангажираност на обществеността към актуалните проблеми/политически дебати/регионални събития, които пряко засягат както местните общности, така и целокупното общество в България. Тоест, хората да престанат да бъдат пасивни наблюдатели на политическите решения, които се вземат от шепа хора вместо тях, и да се обединят активно около общи граждански позиции, които защитават интересите на общността и интересите на обществото.

Идеята на платформата е да служи като национален електронен портал за информиране, организиране и способстване на гражданската активност с перспективата да се развива до пълна интеграция и със самите държавни институции, така, че да действа като вид децентрализирана мета-институция, която на практика да дава достъп на българските граждани до участие в правителствения апарат.

Имаме нужда от прогрес. Не само технологичен, но и културен. Една подобна високотехнологична социална иновация като платформа за дигитализиране на правителствения апарат за целите на ефективното гражданско участие е голямо предизвикателство.

Подобно начинание е с пропорциите на историческо дело което ще изисква много отдаденост и работа от страна на всеки един от нас.

Междувременно, трябва да бъде създадена силна и единна гражданска опозиция, която да противостои на чуждите корпоративни и геополитически интереси, които заплашват качеството ни на живот за десетилетия напред.

Пишете ни през формата за контакт.

Предстои много! Обединявайте се!

Очаквайте от нас новини свързани с активността на Движението от типа на предстоящи проекти, кампании и инициативи, срещи и дискусии, към които ще можете да се включвате.
Както и електронни инициативи от типа на запитвания и електронни подписки/петиции по различни теми и въпроси, така, че да се черпи мнение за преобладаващата обществена позиция по различните проблеми и да се организират съответните последващи действия към разрешаването им.

Идеята е всички членове на движението да имат активна роля в неговото развитие и развитието на общата ни визия, както и заедно да създаваме култура на социална отговорност и гражданска ангажираност с проблемите, които засягат качеството на нашия живот в локалната ни общност.

Предстоят много интересни времена и предизвикателства!

Пишете ни през формата за контакт.

Движение на Новата Мисъл е отворен проект с дългосрочна перспектива, затова личната самоинициатива за действие и за контакт ни движи и създава.

Към момента най-доброто ни предложение е да бъдете самоинициативни. Доброволчеството е една чудесна форма за натрупване на опит в сферата на гражданския активизъм и за постигане на висше удовлетворение, чрез извършването на добро дело.

Неправителствения сектор предлага разнообразни възможности за това. Наясно сме, че и тук има много фалш и фиктивност. Фондация "Герои на Времето", като пример, е едно добро място, където можете да откриете много прекрасни и истински проекти, които се нуждаят от доброволци; или защо не натрупате полезен опит и точки щастие като се включите към някоя от инициативите на Българска хранителна банка.

Също така, ще се радваме да работим заедно и по някой от проектните концепции, които сме заложили в уебсайта на фондацията към Движение на новата мисъл - Фондация "Хартлайн". Този вариант изисква повече време, организационна дейност и отдаденост от Ваша страна. Пишете ни директно с конкретни идеи и предложения през формата за контакт!

На този етап, електронната платформа за гражданска активност е в процес на концептуализация и нейното изграждане предстои. Междувременно се планира организирането на срещи и кампании, които предстоят. Очаквайте новини от нас по имейл или телефон.

Междувременно, заповядайте в нашата неформална фейсбук страница - присъединете се и там! Бъдете проактивни.

Към момента, Проект Движение на Новата Мисъл се осъществява и финансира чрез лични средства на преките участници.

За в бъдеще, Движението и всички кампании свързани с него, ще се финансират от разнообразни източници - частни и корпоративни дарения, благотворителни акции, фондове и т.н.

Имате идеи или предложения за финансиране? Пишете ни за да направим връзка!

Не пропускайте да се регистрирате! След това ни пишете чрез формата за контакт. Ще Ви отговорим възможно най-скоро!

"За да постигнем разрешение на старите проблеми ни трябват нови начини на мислене."
А.Айнщайн

Ние днес създаваме бъдещето утре
Да създаден Нова България, България каквато искаме да бъде

НИЕ

ДНЕС

СЪЗДАВАМЕ

БЪДЕЩЕТО

УТРЕ

Нека бъдем отговорни в това.

"Не забравяйте, ученици, бъдете съвършени хора, превърнете се в новото поколение люде без господар. Бъдете господари сами на себе си, живейте разумно и разпространявайте добрата новина."
Евангелието според Атевиел Странника


Новият свят иска смелост. Смелост и знание ведно. Смелост, разум, отговорност и иновативно мислене.

следвай белия заек
последвайте ни в twitter  последвайте ни във facebook