Новата Мисъл е прогресивно културно движение базиращо се на ценностите на новото време - хуманизъм, будна съзнателност, солидарност, реципрочност. Движение на Новата мисъл е израз и олицетворение на Духа на времето.

Защо mindvolution?

 • Името дойде от семантичното сливане на две думи Mind (Ум) и Evolution (Еволюция). Eволюция на ума, вътрешно развитие и осъзнаване, себевладеене и изследване на умствения/душевния потенциал (psyche от лат. психика, душа). Всички тези ключови думи определят нагласите на новото време - хората на бъдещето, които няма да търпят невежеството и първичността; ще бъдат водени от по-висши хуманни ценности, а социалната структура няма да се базира на неофеодалната йерархия, основана на експлоатацията.

 • mindvolution.net е проект на ateviel allogenes, вдъхновен от колективното знание, ново и старо, както и от духа на времето. Ако приемем, че човешкото самосъзнание и цивилизация еволюират върху основите на миналия опит, както и, че всяко ново знание се гради върху старо такова, то може да се каже, че Движение на Новата Мисъл е олицетворение на еволюцията на човешкия разум от началото на човешката история.

 • Философията на Движение на Новата Мисъл е синкретична - черпи мъдрост от всички, както от старото, така и от новото знание. Новото научно знание - в сферата на физиката, биологията, генетиката, хуманитарните науки - лежи в основата на светогледа, който споделяме. Философски, движението може да се причисли към „гностицизма“, ако изпитваме необходимост от етикетни обозначения. Източните философски учения, херметическа философия, аналитична психология, западна философия са част от източниците на вдъхновение що се отнася до „духовното“ във философията на движението. Политически споделяме идеите на пряката демокрация, солидарната икономика, хоризонталните структури, не-партийна децентрализирана политическа система.

 • Движението е вдъхновено от мислители като Хипатия, Ралф Уалдо Емерсън, Хенри Дейвид Торо, Карл Густав Юнг, Алберт Айнщайн, Далай Лама, както и още много други.

Идеята за цялостно обновяване на обществата, чрез усъвършенстването на индивида, не е нова. Първите движения в тези насоки се сформират още в средата на 19-ти Век (в САЩ и Европа).

 • Две основополагащи движения в тези насоки са Трансцендентализма и Нова Мисъл. Философията, която тези иновативни културни движения развивали била свързана с вътрешното развитие на индивида, с духовното израстване, с развитие на съзнанието и стремеж към по-задълбочено разбиране на нещата. Обръща се внимание на положителната нагласа, закона на привличането, взаимосвързаността, здравословното хранене, постигането на вътрешен баланс, личностното себеосъществяване. Споделят виждането, че нагласата на човека намира своето отражение в съдбата му, както и че хората са творци на своята съдба.

 • Друго движение, познато като термин на много хора днес, което бива вдъхновено от предхождащите го две, е Нова Епоха или "Ню ейдж". Историята го свързва с Хипи движението през 60-те, но хипаризма е негов клон, не начало. Въпреки, огромните културни промени, които настъпват в "западната култура" от '60-те години насам, в резултат на Ню Ейдж движението, днес то е по-скоро част от миналото. Терминът Ню Ейдж днес се използва в множество направления, които са неконвенционални и отхвърлят старите парадигми - изкуство, музика, начин на възприятие.

 • Тези движения поставят началото на значими културни процеси, които трансформират "западната култура", а в последните десетилетия и "глобалната култура" в това, което са днес. Тези процеси продължават своето еволюционно развитие все още. Затихват и се възраждат - но продължават. Духът на времето е тяхното олицетворение.

Термините съпътстващи тази и сродни философии, за съжаление, през времето са били ползвани с всякакви предназначения, злоупотребявало се е със смисъла им, използвали са се за пропаганда и идеологизация, така, че постепенно тази семантична и практическа злоупотреба е маргинализирала много от тези понятия като "съзнателност, самопознание, осъзнаване, осъзнатост" и дори ги е натоварила с негативен смисъл, което прави употребата им днес трудна, тъй като самите тези думи предизвикват предразсъдъци.

 • Прочетете повече за концепциите и понятията, които се отнасят към личностното развитие и вътрешния аналитичен процес.

 • Какви са целите на Движение на Новата Мисъл?

  • Движение на новата мисъл е израз на Духа на времето. То живее във всеки един индивид, който споделя това светоусещане и по-висшите хуманни ценности на будната съзнателност. Целите ни отиват отвъд индивидуалния живот и се простират през поколенията.

  • Фундаментално, природата на действителността е информационна. В едни квантови измерения, ние всички сме взаимосвързани. Може да се каже, че самия космос се пробужда в човешкото самосъзнание за да опознае себе си. Еволюцията на самосъзнанието е нов вид еволюция, която се случва в рамките на индивидуалния живот. Ние днес имаме потенциала да задействаме едни исторически културни трансформации, който да изкачат човешката цивилизация на нови нива. Трансформации на практика в културата, образованието, политическото и икономическото ни устройство, на цялото ни социално функциониране.

  Представяме си един смел нов свят основан на разума, отговорността, високите технологии и будната съзнателност. Вярваме, че един по-добър свят Е възможен!

  Прочетете Манифест за повече вдъхновение. Прочетете повече за философията на движението.

  Ние всички сме апостоли на Духа на времето.
  Заедно можем повече. Заедно можем всичко!

  Търсим приятели, съмишленици, партньори. Пишете ни!


  Миналото и бъдещето живеят в нас, днес


  културна революция еволюция на съзнанието


  Истинската промяна първо започва в ума
  Вярваме, че един по-добър свят е възможен!
  блог на ивет шопска  heartline foundation

  "Трябва да се превърнем в олицетворение на промяната, която искаме да видим"
  Махатма Ганди
  Всеки иска да промени света, но малко се сещат да променят самите себе си"
  Лев Толстой
  културна еволюция еволюция на съзнанието духът на времето живее в нас
  добротата е универсален човешки език

  декор