Текстовете в сайта (извън обозначените цитати) са авторска работа и ползват CC-BY-SA 4.0 лиценз за авторство в мрежата. Материалите публикувани в сайта са свободно достъпни и предназначени за свободна употреба при следните условия:

  • Цитиране и признание, чрез връзка към оригиналните материали в сайта, както и посочване на промените, извършени върху оригиналния текст
  • Без деривативни работи, които изваждат части от текста извън оригиналния контекст и представят автора (или домейна mindvolution.net) като подкрепящи деривативната работа
  • Всички (текстови) материали в сайта (освен където е посочено друго) са със свободен лиценз в публична полза при спазване на горните условия

< този сайт използва Google analytics и кешинг >
Сайтът ползва тапети и векторни графики от Freepik.com
ЗА АВТОРА
Creative Commons License
This work by ateviel allogenes is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Земята - като перла насред необятния мрак на космоса. Тази малка, жива планета, която ни дава живот. С какво право може човек да присвоява от територията на природата, когато тя е на всички? Очертаваме я с граници и ограждения, избивайки се ревностно за парчета земя. Изсмукваме ресурсите й и ги подменяме с отрова. Няма отговорност към майката природа и към бъдещето. Толкова късоглед е човека все още. Не разбира, не осъзнава. Че е част от природата и ако тя боледува, човека също ще се разболее. Че всички хора сме едно голямо семейство с общо родословно дърво. И, че Земята е на всички живи същества. Няма хармония. Нито вътрешна, нито външна. Примитивни сме все още, неузрели. Като малки деца, които късат и унищожават, защото не осъзнават. Еволюцията на съзнанието не е еднократно пробуждане, то е дълбок психологически процес на душевно израстване.

Земята е нашия общ дом, трябва да се грижим за нея
културна революция еволюция на съзнанието


Истинската промяна първо започва в ума
Вярваме, че един по-добър свят е възможен!
блог на ивет шопска  heartline foundation

флорален елемент