раждането на вселената -
опус магнум на върховния творец

"Религията и науката си поделили знанието, изобретявайки дуализма. Църквата взела невидимото, науката - видимото и се родил материализма. Едно нелеко примирие - науката вече не била ограничавана и потърсила мъст. 'Всичко невидимо е фантазия, заблуда!' провъзгласявали учените. 'Ние сме едни предвидими машинки в една предвидима механична вселена, управлявана от строги, универсални, неоспорими закони.' Църквата отвърнала на удара и проклела бездушните учени да горят в ада.
Дарвин контрирал: 'Създателят е нищо, няма го! Ние сме управлявани от мутации, закодирани инстинкти и биохимични механизми в безцелните еволюционни стремежи на ДНК в една безсмислена вселена.' Междувременно, и науката и религията си блъскали главите над въпроса 'Ако всичко е механично и Бог е светия създател, какво се иска тогава от нас, хората!?'

Науката задълбавала все повече в една мъртва вселена, когато се натъкнала на една загадка. В скрити ъгълчета на пространството и времето учените открили необятна енергия и зашеметяващи парадокси, предполагащи, че всички ние сме свързани и че физическата вселена по същество е нефизическа, а времето и пространството са само понятия за тази нематериалност; на това състояние на взаимосвързаност в квантовия свят.."

Горната извадка е от документалния филм "What the Bleep do we Know?!"
гледай интрото в youtube