Янтра е мистична санскритска дума за геометрична мандала олицетворяваща творческите енергии на божествените принципи, които - според космическата симетрия - се отразяват в съзнанието на търсещите просветление.
Янтра е техника за медитация в тантристките традиции, която по пътя на творческия процес води до спонтанни прозрения.

Творческият процес, като метод на медитация и самовглъбение, е познат на хората от хиляди години. В процеса на творческото вглъбение въображението се стимулира, съзнанието се освобождава и се отприщват несъзнателните енергии, които водят твореца към самопознание.
геометрична мандала цвете