времето, вечността, безкрайност, времево измерениестрелка, посока
тайните на вселената, скрито познание, тайните на душата, тайните на умастрелка, насока, дестинация

виртуална реалност, електромагнетизъм, квантови измерения


безкрайният възел, взаимосвързани, тибетски възел, вектор