Аз-то несъзнателното и трансцендентното знание Карл Густав Юнг спусни се в мрака