геометрична мандала
- Артифексът се отличава с устойчивост и постоянство, търпение и спокойствие, с дълбок и остър ум, с непоколебимост, човеколюбие, с позитивен светоглед, който обхваща целия свят и цялата човешка история. Ти приличаш на артифекс. Артифекс ли си?
- А, не, не съм. Аз съм обикновена мечтателка.
- Няма обикновени мечтатели.


следвай белия заек