- Трябва да разрушиш старото си аз изцяло и да го съградиш наново. Това е пътят към философския камък. Пътят към вътрешната трансформация, на ума и на съзнанието, в която, като в пещ, се ражда самородното злато. Златото на алхимиците. Просветлението. Нима не е това, което търсиш?
- О, да. Това търся, откакто се помня.
- Само чрез смъртта на стария си аз можеш да се преродиш в една подобрена и обновена форма. Само от пепелта на стария си аз можеш да съградиш един нов, силен и балансиран аз с по-голяма осъзнатост.
- Пътят на себевладеенето изисква херметическата смърт?
- Не веднъж, а много пъти! Златото се нуждае от многократно пречистване докато всички нежелани примеси не бъдат премахнати. Както камъка трябва да бъде полиран, отново и отново, докато всички неравности не бъдат загладени.
следвай белия заек