Твоите мисли и самата материя са изградени от енергия. Може да се каже, че мислите ти са материални и материята е мисловна.