От митологията до съвременното изкуство и поп-култура - сексуалното заема мястото на един от централните мотиви в човешкото творчество.

Сексът, хората и изкуството. Човешката сексуалност през историята Част II (Част I)


Оказва се, че секса в древния и античния свят не е бил никакво табу, а съвсем напротив. Хората активно изследвали своята сексуалност, като същевременно, според принципите на съответствията, проектирали своята сексуалност върху своите богове.

Сексуалното общуване, в античния свят, било нещо повече от просто утоляване на първичния нагон, то се възприемало като акт за скрепяване на връзките и за сплотяване на групата. Поведение, което се среща и при някои общества на примати в дивата природа. Явно е, че хората определено не са открили секса, нито неговите социални функции.

Еротичното и сексуалното присъствали навсякъде в културата и в бита на хората от миналото, така както присъстват и днес.

По-късно, човешките сексуални страсти - в Европа, Близия Изток и по света - били опитомени с появата на строгите монотеистични религии. Благоприличието, сдържаното поведение и сексуалното въздържание залегнали в културата на човешките цивилизации като открояващи се елементи. Този модел на културно развитие е общочовешко явление, което се осъществява по различни пътища в различните култури - някъде чрез централизирана религиозна система, другаде чрез колективна социална философия. Тези културни елементи са естествено последствие от еволюиращото човешко самосъзнание - първо колективно под формата на централизираните религии, а след това и на индивидуално ниво под формата на социални философии.

Но, да се върнем към историята на човешката сексуалност, която - от необузданото си начало - постепенно, някъде около Средновековието, бива поставена под строг контрол от страна на тоталитарната религия. Бог поставил забрана върху груповия секс, полигамията (това някои Богове оставили позволено), секса преди брак, а като гвоздей на всичко - твърдо забранил мастурбирането. Така сексуалността постепенно била изтласкана от обществените сцени, цензурирана от религията и превърната в табу.

Така, от един период нататък, християнството в Европа утвърдило своята желязна хватка върху популярната култура. Църквата била универсален съдник и разпоредител. Сексът и всичко еротично се превърнали в табу и греховност, подлежащи на социално порицание. А сексуалната природа на човешкото тяло била подложена на отрицание и изтласкване. Така, в изкуството голите тела се обличали прилежно, а в исляма - още повече дори, от глава до пети.

"Трите големи религии" - юдеизма, християнството и исляма - установили своя универсален патриархат и обвинили жената за виновна заради самото си съществуване, с което съблазнявала мъжа и го примамвала към съгрешаване. Жената от Богиня била превърната в нарицателно и била поробена - културно и социално - в едни мизогинни общества със сексистки религии. Моралният контрол на патриархалните религии се затегнал здраво и вече хората давали свобода на своята сексуалност само скришно във фантазиите си, при това с риск Бог да ги накаже, тъй като всевиждащото му око прониквало и в най-скришните места.

Макар в средновековието еротичните репрезентации от камък и дърво на първичните нагони да продължили във фрески на капители и архитектурни орнаменти - изобразяващи старите сцени от сексуалния аспект на човешкия бит и култура (фиг. 12 и фиг. 13) - в Европа (и по света) (фиг. 14), силата на религиозния канон добивала все по-голяма власт и всеки аспект от човешкият живот подлежал на стриктния контрол на религията.

В Европа настанали трудни времена. Така минали много векове сексуално (и интелектуално) религиозно подтисничество. Тежката мъгла на догмата върху културата (и свободния израз на изкуството) бавно започнала да се разсейва с появата на натуралистичната, полузавоалирана еротика на ренесансовото изкуство, което плахо оголвало отново сексуалността (фиг. 15) - винаги в присъствието на пухкави ангелчета, уверяващи невинността на сцената пред зорката бдителност на Папата.
Сексът вече се свързвал със злото и където се изобразявали актови сцени, винаги присъствали демони, дяволи и други същества от греховния аспект на човека, както постановявал религиозния канон (фиг. 16).

През 18-ти Век назрявали социални революции, научната мисъл набирала скорост и науката - като подход и методология - разпалвала наново искрата на озарението в задрямалите човешките съзнания. Грамотността сред населението се увеличавала, а народните маси започнали да се организират в съюзи и сдружения в търсенето на своите права. На прага на индустриалната революция, средновековните морални и нравствени традиции в "западните общества" били утвърдени в камък, макар и това съвсем да не означавало, че хората не правели секс. Романтизмът с перото на поезията и идеализма постлал пътя на новото сексуално освобождаване на индивида и обществото. Последвали културни и артистични движения едно след друго, които предизвиквали социалните норми и колективните възгледи, скандализирали и провокирали.

През 19-ти Век, сексуалността продължавала да бъде табу. Жените все още били считани за грешни и нямали право да гласуват, докато неделната служба била абсолютно задължителна. Но, човешкото самосъзнание се пробуждало все повече и културната еволюция набирала енергия на всички нива и във всички аспекти.
Така чак до 60-те години на двадесети век, когато назрелите през предишните десетилетия масови културни движения трансформират радикално съвременната култура, която преживява своеобразен ренесанс и ускорена еволюция всяко следващо десетилетие от тогава.
Хората започнали да се обединяват, да изразяват мнение открито, и да го защитават с демонстрации и протести. Хората искали свобода да се развиват и да избират какво да правят с живота си. За пръв път, от 1500 години, в Европа обикновените граждани се възпротивили открито срещу терора на религията.
Установените морални норми и социални порядки били отхвърлени. След близо 2000 години, сексуалността отново се разкрепостила. Бизнесът самоотвержено се отзовава на появилия се културен вакуум и бързо го запълва с всичко свързано със секса и сексуалността. През 1970-те години настъпва бума на порноиндустрията.

Сексът днес отново не е табу и хората имат право свободно и открито да бъдат сексапилни (да кажем, извън исляма). И все пак, не е съвсем същото, както е било преди. В напредналите общества днес хората вече не са толкова първични и нивата на самосъзнателност на отделните индивиди са по-високи от преди. Моралните дефиниции днес са определени с много по-голяма яснота и разумност. Така че, например, днес педофилията и содомията се считат за психопатологии - вместо за нещо нормално, както е било преди векове. На себевладеенето и самоконтрола отново се отдава почит като на висши качества на човешкия разум, който мисли самостоятелно без религия, която да мисли вместо него.

Сексуалното е дълбоко залегнало в човешката психика и култура. То не е нещо, което трябва да се изтласква, а е част от нашата природа, която трябва да се осъзнава в нейната многослойност. Излъчването на сексапил е част от социалното поведение, но освен това, то е част от заложения поведенчески модел на фундаменталните програми на живота - инстинктите.

Сексът в човешките взаимоотношения е прастара тема, която е винаги актуална. Хората днес и хората от миналото не сме толкова различни. Вълнуват ни все същите емоции, въжделения, пориви и страсти. Разликата днес е, че хората знаем повече и осъзнаваме по-добре.

Сексуалността не е просто мода, тя е инстинкт. Днес, макар и "сексуално освободени", все още липсва по-висока осъзнатост в популярната култура. Сексът продава и маркетинга усилено експлоатира човешката първичност за да пласира своите продукти. Ако, например, рекламата за боя покаже само кофата с боя е практично, но ако кофата с боя се държи от сексапилна жена - това оставя по-трайни впечатления в мъжката психика (като се предполага, че мъжкия пол би търсил боя).

Половата сегрегация по ролеви модели и сексуалната стереотипизация е своеобразно робство в съвременния свят, но хората толкова много са свикнали с тези парадигми, че дори не се замислят какво точно представляват те.

Сексапилът е силно комерсиализиран и днес живеем в култура на хиперсексуализация. Еротиката и секса движат развлекателната индустрия, козметичната индустрия, модната и още много други.

В съвременния свят сексапила (sex-appeal) се е превърнал в индустрия, в комерс и стереотипност, която по-скоро заробва хората, отколкото да ги освобождава.

Сексуалността е извор на творческа енергия, която трябва да бъде осъзнавана и насочвана позитивно, вместо да бъде изтласквана и превръщана в източник на поведенчески разтройства. Сексът не е просто репродуктивен нагон. Сексът е физическо общуване, общуване на телата, обмен на феромони и нещо повече - на творческа енергия. Не просташкия, първосигнален секс - а секса като израз на хармонията между телесното и душевното. Сексът като свързване и форма на общуване.

Сексът и любовта са едни от онези прастари мотиви в човешките култури, които винаги ще бъдат актуални. В различни съотношения, с различна интерпретация и в различен контекст - но винаги актуални. Инстинктите остават неизменни, човешкото съзнание е това, което еволюира.

< за навигация в галерията можете и да слайдвате (за тъч скрийн) или да ползвате стрелките на клавиатурата >

 • Ритуална фигура на плодорието, 35 000 год. пр.не.е. (фиг.1)

 • "Вилендорфската Венера", ритуална фигура 28 000 год. пр.н.е.

 • Ритуал за първия мензис, преднеолитна пещерна рисунка

 • Аборигенска пещерна рисунка (фиг.1.5)

 • Каменен релеф детайл, древна Индия

 • Каменен релеф, Ханаан 1000 год. пр.н.е.

 • Еротичният папирус от Тюрин, фрагмент, Древен Египет

 • Древноегипетска статуетка

 • Древноегипетска статуетка

 • Древноегипетска статуетка

 • Древногръцки съдове за вино

 • Митология и сексуалност (фиг.3)

 • Ерос, древногръцка митология

 • Пан

 • Декорации върху съдове, древна Гърция

 • Декорации върху съдове, древна Гърция

 • Древногръцки педофил, декорация върху съд за вино (фиг.11)

 • Древноримски сребърен съд

 • Еротични фантазии, древноримска мозайка (фиг.9)

 • Римска мозайка, Помпей

 • Древноримска тройка, мозайка в обществена баня

 • Древноримска мозайка в частна вила

 • Античен амулет

 • Античен амулет за плодородие

 • Каменен релеф от храма Каджурахо, Индия (фиг.6)

 • Каменен релеф от храма Каджурахо, Индия

 • Храмът Каджурахо (фиг.4)

 • Храмът Каджурахо (фиг.5)

 • Храмът Каджурахо, Индия 1000 год. н.е.

 • Еротичен храм, Индия

 • Средновековна рисунка, Индия

 • Каменен талисман, Перу 500 год. н.е.

 • Еротично шунга изкуство, Япония

 • Еротично шунга изкуство, Япония (Japanese Shunga Art)

 • Японска шунга, 19-ти Век

 • Японска шунга, 19-ти Век

 • Дърворезба, Тайланд

 • Дърворезба, Непал

 • Дърворезба, Непал

 • Дърворезба, Непал

 • Сунга, дърворезба, Тайланд

 • Китайски памфлет, 18-ти Век

 • Фалосът на Дионисий, паметник древен Рим

 • Гигант с фалос, Англия

 • Средновековно изображение "Дървото на греха"

 • Ренесансово изобразително изкуство

 • Статуетка, Южна Америка

 • Капител, Средновековна Романеска църква, Франция (фиг.12)

 • Капител, Средновековна Романеска църква, Франция

 • Sheela Kil, Англия

 • Човешките сексуални възприятия

 • Човешките сексуални възприятия

 • Човешките сексуални възприятия

 • "Френски войници", Thomas Rowlandson, 18-ти Век

 • Еротичен памфлет, Rowlandson

 • John Currin, сексът в съвременното изкуство

 • Vasily Fedorouk

 • Съвременни стереотипи от поп културата

 • Мъжки сексапил

 • Женски сексапил

 • Класически женски сексапил

 • Съвременни стереотипи от поп културата
Creative Commons License


предишна страница
Женската мастурбация - път към пълноценен секс (статия)
Болести предавани по полов път (инфо в Уикипедия)
Sexy Inc - Our Children Under Influence
(док. филм анализиращ хиперсексуализацията в популярната култура, на английски и френски)
The Evolution of Sex (документален филм в Youtube)
Why I stopped watching porn Ran Gavrieli | TEDxJaffa
Masturbation Myths Teesha Morgan | TEDxStanleyPark