сфера на Тесла електромагнетизъм
Злото е човешка дефиниция и човешко дело. Злото е негативното поведение на примитивния човек. Човешкото зло извира от ниските нива на себевладеене и осъзнатост. Ние хората имаме разум и самосъзнание. Нашите действия - положителни или негативни - създават доброто и злото. Ние можем да премахнем злото в света, като го премахнем от самите себе си. Заедно можем всичко. Можем да изменим облика на нашия свят радикално. Духът на времето живее в нас.

Религиозният Бог е Бог на слепите. Хората са господари на собствената си съдба. Сами имат отговорността да я насочват в пътищата на човешкия разум и осъзнатостта.


към следваща страница