В началото Бог създаде жената и я нарече човек. И всичко беше добро. Но, жената имаше нужда от приятел и защитник, затова Бог създаде мъжа


спусни се в мрака