Едното: Защо пилето пресече пътя?
Другото: Защото искаше да опознае другата страна на себе си.
Третото: Нима има такова нещо?!
Същото: А ти нима мислиш, че си едноизмерна?!
Атман: Страхувам се от тъмнината.
Тъмнината: Ти си мое владение.
Луната: Аз съм това, което искам да бъда!
Слънцето: (към Луната) Нима това е възможно, любима?
Звездите: (към Слънцето) Нищо не е невъзможно!
Светлината: Невъзможно е да изпълня цялата вселена!
Вселена: В Нищо се родих от мрак и към светлината се стремя.
Нищото: Аз създадох всичко и съдържам всичкото изцяло. Впрочем, кое е това нещо, което задава толкова въпроси?
Пилето: На всички въпроси отговора аз ще да намеря!
- край на сцената -
спусни се в мрака