спусни се в заешката дупа
"Винаги съм до тези, които следват
Личната си легенда."

Алхимикът
П.Коелю