Библиотека Наг Хамади
Без категория

Евангелието според Атевиел Странника – the Gospel according to Ateviel Allogenes

….Намираше се на някаква малка планина, с песъчлива почва, обрасла с трънести храсти и дървета, акации и други. Измежду хилавите храсти се виждаха, в близката далечина, оранжеви скали, набодени тук-таме […]