da-sprem-ttip-ceta

#CETA / #TTIP : Скритите Опасности в Транс-Атлантическите Търговски Споразумения. Ще се превърнем ли в роби на бездушните корпорации?

Търговията е древно предприемаческо начинание, стоящо в основата на човешките цивилизации от най-ранни времена. Обменът на стоки (както и на идеи) обогатява междучовешките отношения и живота на хората в организираните общества. Преди съвременните икономически теории и сложни правни механизми, търговията (вътрешната и външната) не е срещала значителни препятствия в своя стокообмен. Днес, предприемачеството (и  търговията) се счита за неотменно право на всеки индивид, макар и значително затруднено от държавна и международна бюрокрация, регулации, такси и тарифи и всякакви препятствия.

За да улеснят международната си търговия, държавите договарят помежду си търговски споразумения и създават икономически съюзи, чрез които да стимулират икономическото благоденствие на всяка участваща страна. На теория, тези споразумения трябва да са еднакво ползотворни за всички и да допринасят за житейския просперитет на всички индивиди. На практика, обаче, рядко е така. Поради примитивни човешки черти като алчност и егоизъм, в съвременния ни свят все още междучовешките отношения се водят от строгите пирамидални йерархии, от повелите на „по-силния и по-големия доминира“  и от експлоатативни практики.

Поради тази причина, по-малките и по-слабите се оказват в най-неизгодни позиции в разните търговски и икономически споразумения. Но, не е само това.

В съвременната цивилизация, идеите за универсалните човешки права като свобода на словото, на лична свобода и равни възможности са в основата на съвременната ни култура. В основата на съвременния социален, екологичен, граждански и политически активизъм и в основата на свободния обмен на информация. Тези права са основата на социалния прогрес и не трябва да допускаме да бъдат компроментирани.

В последните години нашумяха три исторически търговски споразумения, които уж щели да направят живота на хората в ЕС по-добър. Това са ACTA, TTIP и CETA.

Какво представляват тези „търговски споразумения“?

 

да спрем акта

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) – С хрисимото име Търговско споразумение за борба с фалшифицирането. Това споразумение е задействано от гигантите в развлекателната индустрия от САЩ и по света.

Според договорите на споразумението ACTA (изготвени тайно от общественото внимание), подписалите страни се задължават да :

  • Наложат изисквания към доставчиците на интернет услуги за следене на трафика на своите абонати с цел засичане на нелегално споделяне на файлове (както текстови, така и с мултимедийно съдържание). Тази мярка е насочена към всички торент и P2P общности, което ефективно ограничава достъпа до информация и софтуер  за хората с ниски доходи, които не могат да си позволят платени месечни абонаменти.
  • Забранят употребата на генерични лекарствени средства, с което ефективно се повишава цената на достъпа до лечение и се ограничава достъпа до лекарства на хора с ниски доходи.
  • Въведат определени ограничения в свободата на словото, що се отнася до употребата на патентовани имена на брандове и корпорации, което ефективно ограничава възможността на недоволните потребители да изказват свободно своето недоволство от съответната корпорация в публичното пространство.

ACTA е споразумение, което не облагодетелства хората по никакъв начин, а вместо това предоставя на корпорациите право да нахлуват в личния живот на хората и да ги съдят заради това, че най-престъпнически са си позволили да слушат безплатно музика или да гледат филми.

ACTA е споразумение, което ефективно дава на корпорациите повече права от тези на потребителите и поставя корпоративните интереси над местното законодателство и интересите на общността. Това споразумение е недемократично, опресивно и подлежащо на огромни злоупотреби от страна на корпорациите.

**Благодарение на непреклонността на гражданските организации в Европа, споразумението ACTA бива отхвърлено от ЕС през 2012-та год.

 

Да спрем ТПТИ

ТПТИ Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ И ЕС (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) е търговско споразумение между САЩ и ЕС. Корпоративните лобисти прокарват споразумението като ползотворно за цялата европейска общност, чрез нови ниски тарифи за транс-атлантическа търговия, свободен достъп до пазарите и „повишаване на икономическия просперитет“ на участващите страни.

Тези прекрасно звучащи обещания, обаче, имат скрита мрачна страна в практическото им приложение.

На практика, споразумението ТПТИ е „ACTA на стероиди“. Ето какво казва социалния анализатор Ноам Чомски по този въпрос:

“ Организацията Грийнпийс публикува страници вътрешни документи от така нареченото „Търговско споразумение“ и извадиха на яве детайли, които всички ние трябва да знаем. Така наречените „Споразумения за свободна търговия“ не са никакви споразумения за свободна търговия. Всъщност, в голяма степен, те дори не са „търговски споразумения“. Това са споразумения за инвеститорските права. Има причина да бъдат държани в тайна от обществеността. Щом се запознаете с детайлите в тези споразумения, разбирате защо.

Забележете, че казвам „държани в тайна от обществеността“. Тези споразумения не са тайни за корпоративните адвокати и лобисти, които пишат подробните регулации в интерес на своите клиенти, не в интерес на широката публика.

Тези споразумения в своята същност са споразумения за корпоративен протекционизъм, облагодетелстващи частната власт, чрез правата за интелектуалната собственост и патентите. Инвеститорите и корпорациите освен това ще имат право да съдят държавите, ако законодателството нарушава потенциалните им бъдещи печалби. Въпросните съдебни дела няма да се водят в националните съдилища, а ще се предават на над-национални частни съдебни трибунали (Investor-state dispute settlements ISDS or Investment court system ICS), съставени почти изцяло от корпоративни представители. Освен това, изтеклите документи съдържат клаузи, които косвено и пряко подкопават законодателствата в насоката на опазването на околната среда. За мен е потресаващо, че израза „опазване на околната среда“ не се среща дори веднъж във въпросните документи. „

Платено правосъдие в угода на корпоративните интереси

Тоест, ако ТПТИ бъде прието, наложеният от българското правителство мораториум върху фракинга (добива на шистов газ) ще се разглежда като нарушаващо потенциала за печалби на заинтересованите чуждестранни корпорации. С други думи, ако дадена корпорация има интерес да „инвестира“ в добива на шистов газ на територията на България, българското правителство, както и българската общност, ефективно няма да имат право да откажат.

Нека си представим друг сценарии. Понастоящем, всеки има право да огласи своето недоволство от конкретен бранд, фирма или производител публично в интернет или чрез други медии. Под ТПТИ, неразрешената употреба на патентовани имена на брандове / производители / корпорации ще се счита за нарушаване на патента, не за свобода на словото, и ще подлежи на съдебно преследване.

Тоест, изказване от рода на „Корпорация Х замърсява подпочвените води и унищожава околната среда на територията на Добружда“ ще се счита за подсъдимо, тъй като се използва патентованото име „Корпорация Х“ без официално предварително разрешение от въпросната корпорация.

 

„ Изтеклите преговорни документи потвърждават това, за което алармираме от дълго време:  ТПТИ ще насочи фокуса на политиките към корпорациите, в ущърб на околната среда и общественото здраве. “

 „ Дългосрочните ефекти от TTIP ще бъдат опустошителни. Сключването на споразумението би довело до това европейските закони да бъдат оценявани по техните последствия за търговията и инвестициите, като опазването на околната среда и защитата на общественото здраве ще останат на втори план.

Йорго Рис, директор на офиса на „Грийнпийс“ в Брюксел

Да спрем СЕТА

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) e обхватно търговско споразумение между Канада и Европейският съюз. Основните аргументи за полезността на споразумението акцентират върху премахване на 98% от митата за транс-атлантическата търговия, пълно отваряне за директни инвестиции и достъп на компании от двете страни на Атлантика до обществени поръчки.

Всъщност, обществени анализатори алармират, че CETA е преформулировка на TTIP и, че чрез приемането на CETA много от заложените в ТПТИ лостове за упражняване на корпоративна власт на територията на ЕС ще станат достъпни за транс-атлантическите корпорации.

В България, за целите на спечелването на общественото одобрение за приемането на CETA бе обявено, че визите за Канада щели да отпаднат, като реципрочно изискване в замяна на подписването на договорите за CETA от българското правителство. От Сдружение „Солидарна България“ алармират, че този PR трик е подвеждащ.

От сдружението отбелязват, че „визите не са част от преговорите по този договор въобще“, както и, че  визите ще паднат и без споразумението СЕТА, според Регламент (ЕС) № 1289/2013 на Европейския парламент и Съвета, който трябва да осигури безвизов режим за България и Румъния не само в Канада, но и в САЩ.

Тоест, „обещанието“ че ако България подпише CETA в резултат на което ще бъдат премахнати визите за Канада е подвеждащо и има за цел да манипулира обществеността.

В заключение,

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (CETA) и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ И ЕС (TTIP) в своята същност са споразумения за корпоративен протекционизъм, които имат за цел да поставят съвсем легитимно корпоративните печалби над всичко. Над опазването на околната среда и човешкото здраве, над етика и общочовешки ценности. Споразумения, които буквално ще ни превърнат в роби на корпорациите.

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ TTIP И CETA – Подпиши петицията! Не оставай безучастно.

 

Следва образователно видео от канадска неправителствена организация, която споделя собствения им опит в Канада с подобни „Търговски споразумения“ :

CETA (споразумението между ЕС и Канада) – уроци от Канада

 

Доколкото правото на интелектуална собственост е част от универсалните права на индивида, агресивното и тоталитарно налагане на корпоративни авторски права и патенти създават социални пропасти и подриват основите на съвременната глобална култура на споделянето.

В съвременната култура на будна съзнателност и гражданска активност се зараждат нови модели на обмен и взаимодействие. Софтуерът с отворен код (Open Source) вече заема главно място в IT индустрията и разширява свободния достъп до електронни продукти за хората по целия свят.

Неправителствената организация Creative Commons предоставя лесно достъпни авторски лицензи от типа Open Source, които изискват позоваване към оригиналния източник, но не забраняват свободното разпространение и употреба.

Новите концепции за солидарна и споделена икономика, свободния достъп до знание и информация, грижата за околната среда и социално отговорния бизнес трябва да наберат сила и да изместят перманентно прогнилото статукво.

 

Днес, повече от всякога, имаме нужда от социална еволюция. От нови модели на организиране и взаимодействие.

Трябва да създадем силно и единно гражданско общество, което да се бори за своите интереси.

 

Трябва да бъде създадена силна и единна гражданска опозиция, която да противостои на чуждите корпоративни и геополитически интереси, които заплашват качеството ни на живот за десетилетия напред.

Трябва да излезем твърдо и непоколебимо да заявим, че не ще бъдем роби на частни политически и корпоративни интереси.

Заедно можем повече!

> ПРИСЪЕДИНИ СЕ <

 

единен граждански фронт срещу чуждите геополитически и корпоративни интереси

 

 

Ресурси:

НУЖНИ СА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ХОРАТА, НЕ САМО ЗА КОРПОРАЦИИТЕ | Призив на „Сдружение Солидарна България“

#TTIPleaks: Поверителни документи разкриват позицията на САЩ в преговорите за TTIP

Народът срещу корпорациите! ДА СПРЕМ TTIP/ CETA (Трансатлантическите търговски споразумения)!

ACTA In-Depth | Essential Readings | Stop ACTA

Noam Chomsky full length interview: Who rules the world now?

 

About Ивет Шопска

Вярвам, че един по-добър свят е възможен. Вярвам, че бъдещето принадлежи на разума и на будното съзнание.