Housewife

„Женският въпрос“ и борбите за равноправие. Непопулярна тема с огромно значение.


Феминизмът, като прогресивно културно движение за равноправие на жените в обществата, днес се разглежда със смесени чувства и неясни дефиниции. Странно е, че в публичното пространство наистина липсва историческа и коректна информация за женските движения у нас и по света, като изкривената и подвеждаща информация по въпроса преобладава.

Повечето хора не са съвсем наясно „Що е то феминизъм?“, нито са запознати с историческото му развитие. Младите момичета днес не са запознати с тези борби, които са се водили за женското равноправие и приемат свободата си за даденост, без да знаят, че тази свобода е била извоювана и, че за тази свобода много жени по света все още воюват.

Равноправието на жените в едно общество е белег за неговото културно развитие. Така, в по-примитивните общества, патриархалността властва и подтиска жените, избутвайки ги в страни от обществения живот.

Съществува и погрешната представа, че феминизма е свързан със стремежа към сексуално освобождаване на жената. Представа, оформена в Хипи движенията през 1960-те и привнесена в дефиницията за феминизъм. Когато, исторически, чистия феминизъм се отнася към борбата за гражданско и политическо равноправие на жените, за достъп на жените до образование, престижни професии и политическа изява, за достойно положение на жените в обществата – това е смисъла на феминизма и целите на женските движения.

Както всяка история, и тази е заплетена и не без вътрешни противоречия. За всеки, който се интересува повече по този въпрос и за повишаване на собствената си обща култура, може да прочете кратък исторически преглед на историята на феминизма и женските движения у нас и по света.

About Ивет Шопска

Вярвам, че един по-добър свят е възможен. Вярвам, че бъдещето принадлежи на разума и на будното съзнание.