Новата Мисъл е прогресивно културно движение базиращо се на ценностите на новото време - хуманизъм, будна съзнателност, солидарност, реципрочност. Мечтаем за един смел нов свят.

Нещо не е наред в света днес. Всъщност, винаги е било така. Винаги е имало войни, вражди, невежество, бедност и експлоатация. Цивилизацията се развива откакто съществува. Въпреки това, някои неща са заседнали здраво в примитивния човек. Неща като войната, алчността, крайния егоизъм, плитката съзнателност и безотговорността към бъдещето.
Всички онези първосигнални форми на поведение и световъзприятие, които ни заобикалят навсякъде. Противно на целия културен прогрес, примитивизма присъства ярко на всички нива в обществото и културата. У нас, и по света.

Нищо не е наред в света днес. Технологичният прогрес не отговаря на прогреса на човешките съзнания. Икономическите, политическите и социалните модели са остарели. Старите пътища вече не водят до никъде. Съвременната консуматорска култура е култура на безотговорността, на егоизъм, алчност и апатия, на плиткоумие и посредственост.

Не е задължително да бъде така. Ние днес имаме потенциала да изменим културата си радикално към едни нови, по-добри, по-пълноценни и по-устойчиви форми и модели.

Идеята


Да направим нов прочит на новия световен ред и да го подновим, започвайки от самите себе си и от собствената си родина. Да потърсим и да създадем нови пътища за геополитическа рехабилитация на България пред световното общество. Да дефинираме себе си като перспективно общество с древна култура и дълбоки исторически корени. Да създадем нови форми на социално взаимодействие и коопериране. Да се превърнем в активни творци на нашето бъдеще.

Да обновим културата на цялото си общество. Отвътре и отвън. Пост-индустриалното консуматорско общество е дехуманизирано до степен на критичност. Крайният колективизъм и крайния егоизъм са вредни за естествената еволюция на човешкото съзнание. Крайностите са нестабилни и неустойчиви. Имаме нужда от културно обновление, от предефиниране на споделените ни ценности. От опресняване и актуализиране на светогледа ни в насоките на ценностите на новото време - по-задълбочено разбиране на нещата, будна съзнателност, отговорност към другите и към природата, възвръщане на хуманността в социалната система. Нека заедно задвижим една историческа културна еволюция, на всички нива.

Колективната еволюция започва с индивидуалната такава на всеки един от нас. Всеки индивид, всеки мъж и всяка жена. Така, че новата култура, която създаваме заедно да бъде наш начин на живот и начин, по който отглеждаме децата си.

Стани част от историята


Включи се дейно и про-активно в създаването на новата история на обществото ни, на региона ни и, в крайна сметка, на новата история на човечеството. Всички заедно в живота си, и по-отделно в самите себе си, трябва да посеем семето на промяната и да го отглеждаме отдадено, докато се разлиства все повече със светлината на будното съзнание.

Трябва да потърсим нови подходи към разрешаване на проблемните социални и политико-икономически модели, с които живеем. Нови подходи за качествено развитие на обществото, на изцяло нови нива. Нови модели, градящи се на добрия опит от миналото, но същевременно иновативни и прогресивни. Качествено нови, основани на разума, солидарността и отговорността.

Всички сме взаимосвързани


Всички сме взаимозависими и всички споделяме общо бъдеще. Колкото повече хора отхвърлим статуквото и старите негативни модели на взаимодействие, толкова повече ще ускоряваме целокупния културен прогрес; на общността си, на обществото си, и, в един по-мащабен план, прогреса на цялото човечество. Исторически и фундаментално. Стига сме живели с негативни себевъзприятия. Трябва да повярваме в бъдещето и в потенциала ни, на цяла България, да се покажем ярко на световната карта. Трябва всички да концентрираме усилията си в тези насоки и всеки да допринесе, има много начини. Стига сме били песимисти и негативен пример. Стига вече. Заедно можем да променим това!

Ние искаме да създадем стабилно, интелигентно, проспериращо и устойчиво общество. Искаме да създадем пътища и основи за цялостна трансформация към устойчиво развитие, която да отбележи и да определи новата история на България за векове напред.

Пътят на подобна културна (р)еволюция протича едновременно вътрешно и външно. Вътрешно, в отделното будно съзнание на всеки индивид. И външно, в позитивното ни взаимодействие едни с други като екип, общност, общество. Тиха революция. Революцията на цветята от един нов порядък. Явна революция. Революция на мисълта, която поставя края на една цяла историческа епоха и началото на нова. Не само на думи, но и на дела.

Днес, повече от всякога се нуждаем от позитивност! Трябва да работим заедно за да приведем културната еволюция на новото време в актуалност по-скоро! Всичко е възможно, ако повярваме в това и се устремим в целенасочена посока.

Вярваме, че един по-добър свят е възможен!

Трябва да се превърнем в промяната, която искаме да видим.

Нека се стремим във всичко да се ръководим от разума и от съвестта. Да се грижим за споделеното си бъдеще и за общия си дом. Животът е прекалено кратък. Не пропускай нехайно най-ценния му плод: добрите дела, които правят хората истински щастливи.

"Културният прогрес и развитието на съзнателността на отделния индивид са едно и също нещо, един процес. Без усъвършенстването на индивида, няма устойчив прогрес."
Карл Г. ЮнгИстинската промяна първо започва в ума
Вярваме, че един по-добър свят е възможен!
блог на ивет шопска  heartline foundation

"Трябва да се превърнем в олицетворение на промяната, която искаме да видим"
Махатма Ганди
Всеки иска да промени света, но малко се сещат да променят самите себе си"
Лев Толстой
културна революция еволюция на съзнанието духът на времето живее в нас
заедно сме като река заедно можем всичко

украса